^Do góry
Get Adobe Flash player

Franciszkanie w Kobylinie

Parafialny Quiz o św. Janie Pawle II

21 października, z okazji wspomnienia św. Jana Pawła II (22 października) odbędzie się Parafialny Wielki Quiz o Św. Janie Pawle II. Celem tego wydarzenia jest poznanie postaci św. Jana Pawła II. Do uczestnictwa w Qizie mogą zapisywać się drużyny trzy osobowe (dwie dorosłe i jedna niepełnoletnia). Zapisy do 10 października w zakrystii. Nagroda główna: dwu-dniowa wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. 

     REGULAMIN

 1. Organizatorem Quizu wiedzy o Ojcu Świętym - Janie Pawle II jest Parafia pod wezwaniem Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie.
 2. Quiz zostanie przeprowadzony 21 października.
 3. Konkurs ma zakres parafialny, mogą w nim wziąć udział wyłącznie rodziny (dwie osoby dorosłe i dziecko). Quiz odbędzie się jeśli zgłosi się do udziału w nim minimum 10 rodzin.
 4. Miejsce i godzinę rozpoczęcia quizu ustala Parafialny Organizator Konkursu i podaje do wiadomości w niedzielę poprzedzającą dzień, w którym odbędzie się Quiz.
 5. Quiz polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe, na co przeznaczone jest 45 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.
 6. Do każdego pytania w teście podane są 3 odpowiedzi od A do C. Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź. Każda odpowiedź udzielona na dane pytanie podlega ocenie. Za poprawnie udzieloną odpowiedź, rodzina otrzymuje 1 pkt., za błędną 0 pkt., za zaznaczenie braku odpowiedzi otrzymuje 0 pkt.
 7. Odpowiedzi zakreślane są w teście konkursowym
 8. Parafialny Organizator Quizu zapewni drużynom warunki umożliwiające samodzielność odpowiedzi.
 9. Rodziny, które uzyskają najlepsze wyniki będą nagrodzone, a zwycięska drużyna otrzyma nagrodę –dwudniową wycieczkę do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej w ustalonym, dogodnym dla niej terminie.
 10. Cele konkursu:

- Parafialny, rodzinny Quiz Wiedzy o św. Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Ojca Świętego oraz motywowanie do naśladowania  Jana Pawła II.  

- Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego papieża – Polaka.

- Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podst. Nauki św. Jana Pawła II.  

 1. Zakres i wiedzy
 • Wiadomości i fakty zawarte w filmie: ,,Karol. Człowiek, który został Papieżem” - cz.1 ,,Karol. Papież, który pozostał człowiekiem” – cz.2
 • Pielgrzymki Ojca Świętego
 1. Rodziny, które chcą wziąć udział w Quizie zgłaszają się do 10 października