^Do góry
Get Adobe Flash player

Młodzież Franciszkańska

Młodzież Franciszkańska przy naszej parafii jest wspólnotą młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczyć życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.

Patronami MF są : św. Franciszek z Asyżu, św, Klara z Asyżu, św. Bernard z Corleone, św. Małgorzata z Kortony.

Nasza grupa liczy ok. 17 osób. Spotykamy się w każde piątki, zaczynając Mszą świętą o godz. 18.00, z wyjątkiem pierwszego piątku m-ca, kiedy odbywa się specjalna Msza dla młodzieży o godz. 19.00. Po Eucharystii zbieramy się w salce na spotkaniu formacyjnym, gdzie mamy ustalony przebieg kolejno każdego piątku miesiąca. I Piątek m-ca poznajemy głębsze życie św. Franciszka, II Piątek m-ca uczymy się pogłębiać swoją wiarę poprzez rozważanie fragmentów Pisma Świętego, III Piątek m-ca organizujemy czuwania modlitewne, IV Piątek m-ca przeznaczamy na rekreację, tzn. Wspólny śpiew, gry, zabawy. Dzielimy się między sobą swoimi doświadczeniami spotykania Pana Boga w życiu, a także trudnościami dnia codziennego.

Oprócz spotkań formacyjnych uczestniczymy w rekolekcjach, dniach skupienia. Organizujemy wyjazdy integracyjne, wyprawy rowerowe, piesze pielgrzymki. Pragniemy ciągle się nawracać, spoglądając na św. Franciszka, a przez to na Chrystusa, którego On chciał jak najlepiej naśladować.

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej wspólnoty :)

Piątki godz. 18.00 Msza św. i spotkanie

I Piątki miesiąca godz. 19.00 Msza św. i spotkanie